: ( , )
, , , , , , , , , , , , ,
    -     -  !

← 

?

:

:

.
1 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals1155.440
2 40/ 2 25Takeda Gmbh1225.510
3 40/ 2 25Takeda Gmbh1471.030
4 40/ 2 25Takeda Gmbh1530.480
5 200 50Takeda Pharmaceuticals1454.860

( )

.
1 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
2 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
3 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
4 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
5 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals ()
6 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
7 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
8 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
9 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
10 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
11 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
12 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
13 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
14 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
15 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
16 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
17 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
18 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
19 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
20 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
21 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
22 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
23 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
24 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
25 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
26 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
27 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
28 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
29 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
30 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
31 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
32 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
33 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
34 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
35 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
36 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
37 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
38 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals -
39 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
40 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
41 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
42 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
43 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
44 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
45 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
46 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
47 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
48 40/ 10 5
49 40/ 2 25Takeda Gmbh
50 40/ 2 25Takeda Gmbh
51 40/ 2 25Takeda Gmbh
52 40/ 2 25Takeda Gmbh ()
53 40/ 2 25Takeda Gmbh ()
54 40/ 2 25Takeda Gmbh
55 40/ 2 25Takeda Gmbh
56 40/ 2 25Takeda Gmbh
57 40/ 2 25Takeda Gmbh-
58 40/ 2 25Takeda Gmbh
59 40/ 2 25Takeda Gmbh
60 40/ 2 25Takeda Gmbh
61 40/ 2 25Takeda Gmbh
62 40/ 2 25Takeda Gmbh-
63 40/ 2 25Takeda Gmbh
64 40/ 2 25Takeda Gmbh
65 40/ 2 25Takeda Gmbh
66 40/ 2 25Takeda Gmbh
67 40/ 2 25Takeda Gmbh
68 40/ 2 25Takeda Gmbh
69 40/ 2 25Takeda Gmbh
70 40/ 2 25Takeda Gmbh-
71 40/ 2 25Takeda Gmbh-
72 40/ 2 25Takeda Gmbh
73 40/ 2 25Takeda Gmbh
74 40/ 2 25Takeda Gmbh
75 40/ 2 25Takeda Gmbh
76 40/ 2 25Takeda Gmbh
77 40/ 2 25Takeda Gmbh
78 40/ 2 25Takeda Gmbh
79 40/ 2 25Takeda Gmbh
80 40/ 2 25Takeda Gmbh
81 40/ 2 25Takeda Gmbh
82 40/ 2 25Takeda Gmbh-
83 40/ 2 25Takeda Gmbh--
84 40/ 2 25Takeda Gmbh
85 40/ 2 25Takeda Gmbh -
86 40/ 2 25Takeda Gmbh
87 40/ 2 25Takeda Gmbh
88 40/ 2 25Takeda Gmbh
89 40/ 2 25Takeda Gmbh-
90 40/ 2 25Takeda Gmbh-
91 40/ 2 25Takeda Gmbh-
92 40/ 2 25Takeda Gmbh
93 40/ 2 25Takeda Gmbh
94 40/ 2 25Takeda Gmbh
95 40/ 2 25Takeda Gmbh
96 40/ 2 25Takeda Gmbh-
97 40/ 2 25Takeda Gmbh-
98 40/ 2 25Takeda Gmbh-
99 40/ 2 25Takeda Gmbh
100 40/ 2 25Takeda Gmbh-
101 40/ 2 25Takeda Gmbh
102 40/ 2 25Takeda Gmbh
103 40/ 2 25Takeda Gmbh-
104 40/ 2 25Takeda Gmbh
105 40/ 2 25Takeda Gmbh-
106 40/ 2 25Takeda Gmbh
107 40/ 2 25Takeda Gmbh
108 40/ 2 5
109 40/ 2 5
110 40/ 5 5Takeda Gmbh
111 40/ 5 5Takeda Gmbh
112 40/ 5 5Takeda Gmbh
113 40/ 5 5Takeda Gmbh ()
114 40/ 5 5Takeda Gmbh
115 40/ 5 5Takeda Gmbh
116 40/ 5 5Takeda Gmbh
117 40/ 5 5Takeda Gmbh-
118 40/ 5 5Takeda Gmbh
119 40/ 5 5Takeda Gmbh
120 40/ 5 5Takeda Gmbh
121 40/ 5 5Takeda Gmbh
122 40/ 5 5Takeda Gmbh
123 40/ 5 5Takeda Gmbh
124 40/ 5 5Takeda Gmbh
125 40/ 5 5Takeda Gmbh
126 40/ 5 5Takeda Gmbh-
127 40/ 5 5Takeda Gmbh
128 40/ 5 5Takeda Gmbh-
129 40/ 5 5Takeda Gmbh
130 40/ 5 5Takeda Gmbh
131 40/ 5 5Takeda Gmbh
132 40/ 5 5Takeda Gmbh
133 40/ 5 5Takeda Gmbh
134 40/ 5 5Takeda Gmbh-
135 40/ 5 5Takeda Gmbh
136 40/ 5 5Takeda Gmbh
137 40/ 5 5Takeda Gmbh
138 40/ 5 5Takeda Gmbh
139 40/ 5 5Takeda Gmbh
140 40/ 5 5Takeda Gmbh
141 40/ 5 5Takeda Gmbh
142 40/ 5 5Takeda Gmbh
143 40/ 5 5Takeda Gmbh-
144 40/ 5 5Takeda Gmbh
145 40/ 5 5Takeda Gmbh-
146 40/ 5 5Takeda Gmbh
147 40/ 5 5Takeda Gmbh
148 40/ 5 5Takeda Gmbh
149 40/ 5 5Takeda Gmbh
150 40/ 5 5Takeda Gmbh
151 40/ 5 5Takeda Gmbh-
152 40/ 5 5Takeda Gmbh-
153 40/ 5 5Takeda Gmbh-
154 40/ 5 5Takeda Gmbh-
155 40/ 5 5Takeda Gmbh
156 40/ 5 5Takeda Gmbh
157 40/ 5 5Takeda Gmbh-
158 40/ 5 5Takeda Gmbh
159 40/ 5 5Takeda Gmbh -
160 40/ 5 5Takeda Gmbh-
161 40/ 5 5Takeda Gmbh
162 40/ 5 5Takeda Gmbh
163 40/ 5 5Takeda Gmbh-
164 40/ 5 5Takeda Gmbh
165 40/ 5 5Takeda Gmbh
166 40/ 5 5Takeda Gmbh-
167 40/ 5 5Takeda Gmbh-
168 40/ 5 5Takeda Gmbh
169 20% 20Nycomed
170 5% 20Nycomed
171 5% 20Nycomed
172 200 10
173 200 50Takeda Pharmaceuticals ()
174 200 50Takeda Pharmaceuticals-
175 200 50Takeda Pharmaceuticals
176 200 50Takeda Pharmaceuticals
177 200 50Takeda Pharmaceuticals
178 200 50Takeda Pharmaceuticals
179 200 50Takeda Pharmaceuticals
180 200 50Takeda Pharmaceuticals
181 200 50Takeda Pharmaceuticals
182 200 50Takeda Pharmaceuticals
183 200 50Takeda Pharmaceuticals
184 200 50Takeda Pharmaceuticals
185 200 50Takeda Pharmaceuticals
186 200 50Takeda Pharmaceuticals
187 200 50Takeda Pharmaceuticals
188 200 50Takeda Pharmaceuticals
189 200 50Takeda Pharmaceuticals-
190 200 50Takeda Pharmaceuticals
191 200 50Takeda Pharmaceuticals
192 200 50Takeda Pharmaceuticals
193 200 50Takeda Pharmaceuticals
194 200 50Takeda Pharmaceuticals
195 200 50Takeda Pharmaceuticals-
196 200 50Takeda Pharmaceuticals
197 200 50Takeda Pharmaceuticals
198 200 50Takeda Pharmaceuticals
199 200 50Takeda Pharmaceuticals
200 200 50Takeda Pharmaceuticals-
201 200 50Takeda Pharmaceuticals
202 200 50Takeda Pharmaceuticals-
203 200 50Takeda Pharmaceuticals-
204 200 50Takeda Pharmaceuticals
205 200 50Takeda Pharmaceuticals
206 200 50Takeda Pharmaceuticals
207 200 50Takeda Pharmaceuticals
208 200 50Takeda Pharmaceuticals
209 200 50Takeda Pharmaceuticals-
210 200 50Takeda Pharmaceuticals-
211 200 50Takeda Pharmaceuticals
212 200 50Takeda Pharmaceuticals-
213 200 50Takeda Pharmaceuticals--
214 200 50Takeda Pharmaceuticals
215 200 50Takeda Pharmaceuticals
216 200 50Takeda Pharmaceuticals
217 200 50Takeda Pharmaceuticals
218 200 50Takeda Pharmaceuticals-
219 200 50Takeda Pharmaceuticals-
220 200 50Takeda Pharmaceuticals
221 200 50Takeda Pharmaceuticals
222 200 50Takeda Pharmaceuticals
223 200 50Takeda Pharmaceuticals
224 200 50Takeda Pharmaceuticals-
225 200 50Takeda Pharmaceuticals
226 200 50Takeda Pharmaceuticals
227 200 50Takeda Pharmaceuticals -
228 200 50Takeda Pharmaceuticals
229 200 50Takeda Pharmaceuticals
230 200 50Takeda Pharmaceuticals
231 200 50Takeda Pharmaceuticals
232 200 50Takeda Pharmaceuticals
233 200 50Takeda Pharmaceuticals-
234 200 50Takeda Pharmaceuticals-
235 200 50Takeda Pharmaceuticals-
236 200 50Takeda Pharmaceuticals-
237 200 50Takeda Pharmaceuticals-
238 200 50Takeda Pharmaceuticals
239 50Takeda Gmbh
240 50Takeda Gmbh

« » - -519 (263 256 ). 664155 . : 17-10-2019 02:25

- . , , , Excel .

, .

: ( , )