: ( , )
, , , , , , , , , , , , ,
    -

← 

?

:

( )

.
1 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
2 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
3 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
4 0,5 30
:
GlaxoSmithKline-
5 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
6 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
7 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
8 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
9 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
10 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
11 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
12 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
13 0,5 30
:
GlaxoSmithKline-
14 0,5 30
:
GlaxoSmithKline--
15 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
16 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
17 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
18 0,5 30
:
GlaxoSmithKline-
19 0,5 30
:
GlaxoSmithKline-
20 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
21 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
22 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
23 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
24 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
25 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
26 0,5 30
:
GlaxoSmithKline-
27 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
28 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
29 0,5 30
:
GlaxoSmithKline -
30 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
31 0,5 30
:
GlaxoSmithKline
32 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
33 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
34 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
35 0,5 90
:
GlaxoSmithKline-
36 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
37 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
38 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
39 0,5 90
:
GlaxoSmithKline-
40 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
41 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
42 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
43 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
44 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
45 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
46 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
47 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
48 0,5 90
:
GlaxoSmithKline-
49 0,5 90
:
GlaxoSmithKline-
50 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
51 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
52 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
53 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
54 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
55 0,5 90
:
GlaxoSmithKline -
56 0,5 90
:
GlaxoSmithKline-
57 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
58 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
59 0,5 90
:
GlaxoSmithKline -
60 0,5 90
:
GlaxoSmithKline
61 0,5 90
:
GlaxoSmithKline

« » - -510 (258 252 ). 693356 . : 03-04-2020 01:29

- . , , , Excel .

, .

: ( , )